(placeholder)

På grund av stor efterfråga från många arbetsplatser erbjuder vi numera Bas och Fördjupningskurser enbart som uppdragsutbildningar !

Ta kontakt med oss och forma en utbildning efter arbetsplatsens behov.

Här kan du ladda ner baskurs för baskursen

Här kan du ladda ner boken Konsten att vara losningsfokuserad pessimist

Kurser