(placeholder)

Vårt fokus är lösningar - ej problem!

I samtalsterapi, rehabilitering, utbildning och handledning arbetar vi utifrån ett Lösningsfokuserat synsätt.


Med klienter genom att identifiera, använda, utvidga och förstärka fungerande verktyg utifrån egna mål skapas konstruktiva förändringar i tankar, känslor och beteende.


Med kursdeltagare under utbildning och i handledningsgrupper med syfte att lära ut synsättet och samtalsmetodiken för tillämpning i det dagliga arbetet.


- I besvärliga situationer strävar människor att kunna hantera och förändra denna.

- Alla människor har förmågan att skapa egna mål för förändring

- Lösningarna finns inte  i beskrivningen av problem eller det som inte fungerar och heller i dess orsaker.


- För att finna fungerande lösningar krävs att man fokuserar på det som fungerar.


- Alla människor har förmågan att lösa sina problem utifrån sina egna mål. Ju mer man vet om sina tidigare framgångar desto större möjlighet har man att kunna använda sin förmåga.


- Det finns alltid undantag till problem. Det gäller att vara nyfiken och leta efter dem.


- Undantag är lösningar som man själv innehar och lyckats tillämpa.


- Alla människor befinner sig privat och på arbete i ett socialt sammanhang innefattande viktiga och betydelsefulla relationer. Genom samarbete med viktiga personer i omgivningen blir det lättare att identifiera undantagen.


- Identifiering av undantagen förstärker på kort tid förändringen i tanke, känsla och beteende


- Då man gör mer av det som fungerar ökar möjligheterna att uppnå sitt mål.


Lösningfokus

Grundantagande

Foto: Jonathan Helgesson