(placeholder)

Aviva Suskin-Holmqvist

Legitimerad klinisk psykolog, legitimerad psykoterapeut med statlig handledarkompetens.


Aviva har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete, handledning och utbildning utifrån den lösningskokuserade modellen. Hon har anlitats av bl.annat socialtjänsten, kriminalvården, psykiatri och skolan.


Aviva startade HILiT 1989.

SolutioCLUES, Karlstad - Eva Persson


FKC, Stockholm - Agneta Castenberg


SIKT, Malmö - Joce och Harry Korman


SIKT - Förutom många intressanta kurser och annat lösningsfokuserat matnyytigt, finns här även fler bra länkar

SFLK - Svenska föreningen för lösningsfokuseradekortidsterapi

EBTA - European Brief Therapy Associatoion

Yoga -

HILiT

Sammarbeten

Länkar