(placeholder)

Vår omgivning


HILiT AB erbjuder natur-, djur- och hantverks-assisterade aktiviteter, enbart eller i kombination med behandling och rehabilitering via samtalsterapi, arbetsterapi, massage/friskvård.


HILiT har tidigare ingått i Region Skåne’s Grön rehab i samarbetsprojekt med SLU Alnarp (Alnarpsmodellen).


För vårdenheter, skolor, privatpersoner, omsorgsverksamheter och företag.

för kropp och själ